Саудын Араб Жедда том хэмжээний Бетоны нэмэлт автомат үйлдвэрлэл утас шугам

MUHU компани Саудын Араб Жедда том хэмжээний Бетоны нэмэлт автомат үйлдвэрлэл утас шугам суурилуулах, ашиглалтанд дууссан байна.

зургадугаар 2016 онд Саудын онд MUHU Араб Жедда их хэмжээний Бетоны нэмэлт бүтээгдэхүүн суулгалтыг нэгдсэн бөгөөд бүрэн ашиглалтанд оруулах. Энэ бүтээгдэхүүн нь яг тэр үед нафталин суурилсан Хольц үйлдвэрлэх болон Поликарбоксилын чадвартай байдаг. Нунтаг тэжээлийн тоолуураар тооцох нь автоматаар хийгддэг. MUHU Бетон хольц салбарт илүү дэвшилтэт үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, бие даасан судалгаа, хөгжлийн байдаг.