MUHU شرکت شرکت در جنوب شرقی آسیا بتن نشان می دهد

MUHU شرکت شرکت در جنوب شرقی آسیا بتن نشان می دهد

در 14-16 سپتامبر، 2016، آسیای جنوب شرقی بتن نشان می دهد در پایتخت اندونزی جاکارتا، MUHU شرکت با غرفه داران چینی برگزار شد که در این نمایشگاه شرکت کردند. شرکت MUHU در این نمایشگاه علاوه بر معرفی محصولات مواد افزودنی سنتی، تمرکز از معرفی MUHU در سال های اخیر، تحقیق و توسعه مستقل از مواد افزودنی بتن خودکار اختلاط، و به طور کامل خودکار واحد یکپارچه شده است. در طول این نمایشگاه بسیاری از مشتریان توجه و مشاوره به ما. اما همچنین به توسعه بیشتر نام تجاری MUHU در دید در خارج از کشور.