MUHU PC استرها خط تولید به بهره برداری در چینگدائو قرار

MUHU PC استرها خط تولید به بهره برداری در چینگدائو قرار

در خط تولید پلی استرها فوق روان طراحی شده و ساخته شده توسط شرکت MUHU رسما به بهره برداری در چینگدائو، استان شاندونگ در تاریخ 26 اوت قرار داده شد، 2016. PCE برای سازگاری خود را به تایید مشتری بتن بهتر بود. به خصوص در بسیاری از کشورها در خارج از کشور به طور گسترده ای استفاده می شود. در این کشور، به دلیل تقاضای بالا برای تجهیزات، اختلاط فرآیندهای تولید و دلایل دیگر تولید در مقیاس بزرگ و کاربرد گسترده نبوده است. این خط تولید با استفاده از تکنولوژی MUHU به بهره برداری می قوی برای پر کردن کمبود بازار داخلی خواهد شد، بلکه به بیشتر وارد بازار بین المللی است.